Tháng Ba 21, 2023

Trong các danh nhân sau, hãy tìm 1 người không cùng nhóm? Lý Thường Kiệt; Nguyễn Du; Nguyễn Trãi; Bác Hồ Lý Thường Kiệt (chưa được công nhận là danh nhân Văn hoá thế giới)

Trong các danh nhân sau, hãy tìm 1 người không cùng nhóm?

Lý Thường Kiệt; Nguyễn Du; Nguyễn Trãi; Bác Hồ

Lý Thường Kiệt (chưa được công nhận là danh nhân Văn hoá thế giới)