Tháng Hai 7, 2023

Tổng của số -19091 và 999

Tổng của số -19091 và 999

A. -19082

B. 18092

C. -18092

D. -18093

Hướng dẫn

-19091 + 999 = -(19091 – 999) = -18092

Chọn câu C