Tháng Ba 24, 2023

Tính M = 90 – (-113) – 78 ta được:

Tính M = 90 – (-113) – 78 ta được:

A. M > 100

B. M < 50

C. M < 0

D. M > 150

Hướng dẫn

M = 90 – (-113) – 78 = 90 + 113 + (-78) = 125

Vì 125 > 100 nên A đúng.

Chọn đáp án A.