Tháng Tư 19, 2024

Tính giá trị của biểu thức A = x + (-1009) biết x = 576

Tính giá trị của biểu thức A = x + (-1009) biết x = 576

A. 533

B. 433

C. -433

D. -343

Hướng dẫn

Thay x = 576 vào biểu thức A = x + (-1009), ta được:

A = 576 + (-1009) = -(1009 – 576) = -433.

Vậy A = -433 khi x = 576

Chọn đáp án C.