Tháng Năm 31, 2023

Tìm \(x\) biết \(\sqrt x = 3\) A \(x = 1.\) B \(x = 3.\) C \(x = 6.\) D \(x = 9.\)

Tìm \(x\) biết \(\sqrt x = 3\)

A \(x = 1.\)

B \(x = 3.\)

C \(x = 6.\)

D \(x = 9.\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Sử dụng \(\sqrt X = m\,\left( {m \ge 0} \right) \Leftrightarrow x = {m^2}.\)

Lời giải chi tiết:

Điều kiện: \(x \ge 0.\)

Ta có \(\sqrt x = 3 \Leftrightarrow x = {3^2} \Leftrightarrow x = 9\,\,\,\left( {tm} \right).\)

Vậy \(x = 9.\)

Chọn A.