Tháng Sáu 9, 2023

Thời hạn tối đa cho vay để xây dựng nhà, nhận chuyển nhượng bất động sản theo Sản phẩm vay mua nhà của Sacombank là:

Thời hạn tối đa cho vay để xây dựng nhà, nhận chuyển nhượng bất động sản theo Sản phẩm vay mua nhà của Sacombank là:
A. 10 năm 
B. 15 năm  
C. 20 năm
D. 30 năm
Hướng dẫn

Chọn: D là đáp án đúng