Tháng Tư 15, 2024

Thép” trong Nhật ký trong tù thể hiện tập trung nhất ở điểm nào sau đây? Phê phán nhà tù Tưởng Giới Thạch Gián tiếp phê phán sự bất công của xã hội Trung Quốc thời Tưởng Tinh thần chiến sĩ, kiên cường, bất khuất; ung dung, chủ động trong mọi hoàn cảnh, lạc quan tin tưởng

Thép” trong Nhật ký trong tù thể hiện tập trung nhất ở điểm nào sau đây?

  • Phê phán nhà tù Tưởng Giới Thạch
  • Gián tiếp phê phán sự bất công của xã hội Trung Quốc thời Tưởng
  • Tinh thần chiến sĩ, kiên cường, bất khuất; ung dung, chủ động trong mọi hoàn cảnh, lạc quan tin tưởng