Tháng Bảy 2, 2022

Theo quy định hiện hành, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được đảng ủy cơ sở tặng giấy khen đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp cơ sở” trong năm, kèm theo tiền thưởng là:

Theo quy định hiện hành, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được đảng ủy cơ sở tặng giấy khen đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp cơ sở” trong năm, kèm theo tiền thưởng là:

A. 0,4 lần mức mức lương cơ sở.

B. 0,6 lần mức mức lương cơ sở.

C. 0,8 lần mức mức lương cơ sở.

D. 1,0 lần mức mức lương cơ sở.

Chọn đáp án là B