Tháng Ba 24, 2023

Thể theo nguyện vọng của thiếu nhi cả nước, BCH Trung ương Đảng ra NQ trao cho Đội được mang tên Bác Hồ kính yêu. Bạn hãy cho biết Đội được mang tên Bác từ ngày, tháng, năm nào? à 30/1/1970.

Thể theo nguyện vọng của thiếu nhi cả nước, BCH Trung ương Đảng ra NQ trao cho Đội được mang tên Bác Hồ kính yêu. Bạn hãy cho biết Đội được mang tên Bác từ ngày, tháng, năm nào?

à 30/1/1970.