Tháng Ba 29, 2023

Thành phố nào xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam về lễ hội rước đèn Trung thu?

Thành phố nào xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam về lễ hội rước đèn Trung thu?

A. Hà Nội

B. Phan Thiết

C. Sài Gòn

Câu trả lời là: B. Phan Thiết