Tháng Tư 19, 2024

Tháng 7 năm 1997, có 43 đội viên xuất sắc trong cả nước được dự đại hội liên hoan thiếu nhi thế giới lần thứ I. Đại hội đó được tổ chức tại đâu? Đáp: Ở Matxcova – Liên Xô

Tháng 7 năm 1997, có 43 đội viên xuất sắc trong cả nước được dự đại hội liên hoan thiếu nhi thế giới lần thứ I. Đại hội đó được tổ chức tại đâu?

Đáp: Ở Matxcova – Liên Xô