Tháng Tư 2, 2023

Tượng người đội viên liệt sĩ anh hùng Kim Đồng đang tung con chim sáo bay lên” được đặt tại đâu? Xã Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Tượng người đội viên liệt sĩ anh hùng Kim Đồng đang tung con chim sáo bay lên” được đặt tại đâu?

Xã Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng