Tháng Ba 21, 2023

Lăng chủ tịch HCM được xây dựng xong vào ngày tháng năm nào? Ngày 23/9/1975

Lăng chủ tịch HCM được xây dựng xong vào ngày tháng năm nào?

Ngày 23/9/1975