Tháng Ba 21, 2023

Thân làm giá súng là ai Cho đồng đội bắn tan loài thực dân? Đáp: Bế Văn Đàn

Thân làm giá súng là ai

Cho đồng đội bắn tan loài thực dân?

Đáp: Bế Văn Đàn