Tháng Mười Một 30, 2023

Tên gọi của phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2002-2007 mà đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII đã quyết định là: “Thi đua, tình nguyện…và…”. Câu nói trên còn thiếu một số từ, hãy điền vào cho đúng. Đáp: “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tên gọi của phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2002-2007 mà đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII đã quyết định là: “Thi đua, tình nguyện…và…”. Câu nói trên còn thiếu một số từ, hãy điền vào cho đúng.

Đáp: “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc