Tháng Mười Một 30, 2023

Hỡi Đông Dương đáng thương, Người sẽ chết mất nếu lớp thanh niên sớm già của Người không được hồi sinh” Đây là đoạn kết của bức thư tâm huyết mà đồng chí Nguyễn Ái Quốc gửi cho thanh niên vào năm nào? Đáp: Thư gửi Thanh niên Việt nam năm 1925

Hỡi Đông Dương đáng thương, Người sẽ chết mất nếu lớp thanh niên sớm già của Người không được hồi sinh

Đây là đoạn kết của bức thư tâm huyết mà đồng chí Nguyễn Ái Quốc gửi cho thanh niên vào năm nào?

Đáp: Thư gửi Thanh niên Việt nam năm 1925