Tháng Ba 21, 2023

Tên của vị anh hùng dân tộc đầu thế kỷ thứ 10 sau công nguyên, đã lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa, chấm dứt quá trình 1000 năm đô hộ của quân phong kiến phương Bắc. Đáp: Ngô Quyền ; quê ở Đường Lâm (Hà Tây); Năm 938 lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, chấm dứt quá trình 1000 năm bị phong kiến phương Bắc đô hộ.

Tên của vị anh hùng dân tộc đầu thế kỷ thứ 10 sau công nguyên, đã lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa, chấm dứt quá trình 1000 năm đô hộ của quân phong kiến phương Bắc.

Đáp: Ngô Quyền ; quê ở Đường Lâm (Hà Tây); Năm 938 lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, chấm dứt quá trình 1000 năm bị phong kiến phương Bắc đô hộ.