Tháng Ba 29, 2023

Tại xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang có một ngôi mộ của một người anh hùng. Ngôi mộ này đã được công nhận là di tích lịch sử. Hãy cho biết ngôi mộ của ai? (Tên thường gọi và tên thật) Đáp: Chị Sứ, tên thật là Phan thị Ràng.

Tại xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang có một ngôi mộ của một người anh hùng. Ngôi mộ này đã được công nhận là di tích lịch sử. Hãy cho biết ngôi mộ của ai? (Tên thường gọi và tên thật)

Đáp: Chị Sứ, tên thật là Phan thị Ràng.