Tháng Mười 22, 2021

Sự khác nhau căn bản nhất về chức năng giữa cơ vân và cơ trơn?

Sự khác nhau căn bản nhất về chức năng giữa cơ vân và cơ trơn?
A. Tế bào cơ vân có nhiều nhân, tế bào cơ trơn có một nhân
B. Tế bào cơ vân có các vân ngang, tế bào cơ trơn không có
C. Cơ vân gắn với xương, cơ trơn tạo nên thành nội quan
D. Cơ trơn co rút không tuỳ ý, cơ vân co rút tuỳ ý.

Hướng dẫn

Cơ trơn co rút không theo ý thức, cơ vân co rút theo ý thức.
Đáp án cần chọn là: D