Tháng Ba 31, 2023

Số 36 chia cho số nguyên a rồi trừ đi số nguyên a. Lấy kết quả này chia cho a rồi trừ đi a. Rồi lại lấy kết quả này chia cho a rồi trừ cho a. Cuối cùng ta được số -a. Tìm số a.

Số 36 chia cho số nguyên a rồi trừ đi số nguyên a. Lấy kết quả này chia cho a rồi trừ đi a. Rồi lại lấy kết quả này chia cho a rồi trừ cho a. Cuối cùng ta được số -a. Tìm số a.

Hướng dẫn

Ta lần lượt thực hiên các phép tính:

Do a ∈ Z nên a$^{2}$ > 0 và thuộc ước của 36. Ta có bảng:

a$^{2}$ 1 4 9 36

a + 1 36 9 4 1

a 35 8 3 0

So sánh a và a$^{2}$ trong bảng, ta chọn a = 3

Vậy số cần tìm là a = 3