Tháng Mười 22, 2021

: Sau khi nhân đôi mỗi NST gồm

: Sau khi nhân đôi mỗi NST gồm
A. Hai NST kép
B. Hai NST đơn
C. Hai crômatit giống hệt nhau, dính nhau ở tâm động
D. Hai crômatit có nguồn gốc khác nhau

Hướng dẫn

Khi chưa nhân đôi, mỗi NST bao gồm một NST đơn.
Mỗi NST sau khi nhân đôi sẽ tạo thành 1 NST kép, mỗi NST kép gồm 2 nhiễm sắc tử chị em, găn với
nhau ở tâm động
Đáp án cần chọn là: C