Tháng Ba 31, 2023

Sau khi Đông Dương Cộng sản Đảng thành lập, ở Nam Kỳ, các cán bộ lãnh đạo tiên tiến trong Tổng bộ và kỳ bộ của VN Thanh niên CM Đồng chí Hội đã quyết định thành lập tổ chức nào? Đông Dương Cộng sản liên đoàn Tân Việt Đảng An nam Cộng sản Đảng Tất cả các câu đều sai

Sau khi Đông Dương Cộng sản Đảng thành lập, ở Nam Kỳ, các cán bộ lãnh đạo tiên tiến trong Tổng bộ và kỳ bộ của VN Thanh niên CM Đồng chí Hội đã quyết định thành lập tổ chức nào?

  • Đông Dương Cộng sản liên đoàn
  • Tân Việt Đảng
  • An nam Cộng sản Đảng
  • Tất cả các câu đều sai