Tháng Ba 21, 2023

Rút gọn phân số 600/800 về dạng phân sô tối giản ta được :

Rút gọn phân số 600/800 về dạng phân sô tối giản ta được :

A. 1/2

B. 6/8

C. 3/4

D. -3/4

Hướng dẫn

Ta có ƯCLN(600, 800) = 200 nên :

Chọn đáp án C

A. 4/9

B. 31

C. -1

D. 4

Hướng dẫn

Ta có:

Vậy tử số của phân số phải tìm là 4

Chọn đáp án D

A. 101

B. 32

C. -23

D. 23

Hướng dẫn

Ta có:

Chọn đáp án D