Tháng Mười 23, 2021

Phản xạ nào dưới đây không phải là phản xạ có điều kiện ?

Phản xạ nào dưới đây không phải là phản xạ có điều kiện ?
A. Run lập cập khi giáo viên gọi lên bảng khảo bài
B. Chảy nước miếng khi nhìn thấy quả sấu
C. Vã mồ hôi khi ăn đồ nóng
D. Bỏ chạy khi nhìn thấy rắn

Hướng dẫn

Vã mồ hôi khi ăn đồ nóng là phản xạ không điều kiện.
Đáp án cần chọn là: C