Tháng Ba 24, 2023

Phân số a/b là phân số tối giản khi ƯC(a; b) bằng

Phân số a/b là phân số tối giản khi ƯC(a; b) bằng

A. {1; -1}

B. {2}

C. {1; 2}

D. {1; 2; 3}

Hướng dẫn

Phân số tối giản ( hay phân sô không rút gọn được nữa ) là phân số mà cả tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1

Chọn đáp án A

A. a = 3, b = -259

B. a = -3, b = -259

C. a = 3, b = 259

D. a = -3, b = 259

Hướng dẫn

Ta có:

Vậy a = 3, b = -259

Chọn đáp án A