Tháng Mười Một 27, 2021

Để trung hòa 250 ml dung dịch HCl 0,4M người ta dùng dung dịch chứa 5,6 gam MOH (M là một kim loại kiềm). Tìm công thức MOH.

(Phần dành cho ban cơ bản)

Để trung hòa 250 ml dung dịch HCl 0,4M người ta dùng dung dịch chứa 5,6 gam MOH (M là một kim loại kiềm). Tìm công thức MOH.

Phương pháp giải:

Dựa vào phương trình tìm số mol MOH, từ đó tính được M$_{MOH}$ suy ra M$_{M}$.

Lời giải chi tiết:

PTHH: MOH + HCl → MCl + H$_{2}$O

Theo PTHH: n$_{MOH }$= n$_{HCl }$= 0,25.0,4 = 0,1 mol

Suy ra M$_{MOH }$= m/n = 5,6 : 0,1 = 56 g/mol

Suy ra M + 17 = 56 => M= 39 => M là K

Vậy MOH là KOH.