Tháng Tư 16, 2024

Ông được mọi người trên thế giới tôn làm vua nhưng không có vương quốc, không có ngai vàng. Ông là ai? Đáp: Vua bóng đá Pélé

Ông được mọi người trên thế giới tôn làm vua nhưng không có vương quốc, không có ngai vàng. Ông là ai?

Đáp: Vua bóng đá Pélé