Tháng Tư 2, 2023

Ở VN có 3 địa danh được công nhận là di sản văn hoá thế giới, hãy kể tên? Đáp: – Cố đô Huế – Phố cổ Hội An – Thánh địa Mỹ Sơn

Ở VN có 3 địa danh được công nhận là di sản văn hoá thế giới, hãy kể tên?

Đáp: – Cố đô Huế

– Phố cổ Hội An

– Thánh địa Mỹ Sơn