Tháng Mười 22, 2021

Ở những phụ nữ có chu kì kinh nguyệt đều đặn là 28 ngày thì nếu trứng không được thụ tinh, thể vàng sẽ được bong ra sau

Ở những phụ nữ có chu kì kinh nguyệt đều đặn là 28 ngày thì nếu trứng không được thụ tinh, thể
vàng sẽ được bong ra sau
A. 14 ngày.
B. 28 ngày.
C. 32 ngày.
D. 20 ngày.

Hướng dẫn

Nếu trứng không được thụ tinh thì sau 14 ngày kể từ khi trứng rụng, thể vàng bị tiêu giảm, lớp niêm
mạc tử cung bị bong ra → hiện tượng kinh nguyệt.
Đáp án cần chọn là: A