Tháng Mười 17, 2021

Cơ quan sinh dục nữ gồm

Cơ quan sinh dục nữ gồm
A. buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung và bóng đái
B. buồng trứng, ống dẫn trứng, âm đạo và ống dẫn nước tiểu.
C. buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung và âm đạo.
D. buổng trứng, tử cung, âm đạo và bóng đái.

Hướng dẫn

Cơ quan sinh dục nữ gồm buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung và âm đạo.
Bóng đái và ống dẫn nước tiểu là của hệ bài tiết.
Đáp án cần chọn là: C