Tháng Mười 19, 2021

Ở một người phụ nữ có chu kì đều đặn 30 ngày, giả sử ngày kinh đầu tiên của chu kì tháng này là ngày mùng 10 thì trong các thời điểm sau, ở thời điểm nào trong tháng, người phụ nữ đó sẽ rụng trứng?

Ở một người phụ nữ có chu kì đều đặn 30 ngày, giả sử ngày kinh đầu tiên của chu kì tháng này là
ngày mùng 10 thì trong các thời điểm sau, ở thời điểm nào trong tháng, người phụ nữ đó sẽ rụng trứng?
A. Ngày 26
B. Ngày 18
C. Ngày 16
D. Ngày 10

Hướng dẫn

Ngày kinh đầu tiên của chu kì tháng này là ngày mùng 10 → ngày đầu tiên của chu kì sau là ngày
mùng 10 (chu kì 30 ngày) → ngày trứng rụng là 14 ngày trước đó → ngày 26.
Đáp án cần chọn là: A