Tháng Mười 17, 2021

Hiện tượng chậm kinh có thể phát sinh do nguyên nhân nào dưới đây ?

Hiện tượng chậm kinh có thể phát sinh do nguyên nhân nào dưới đây ?
A. Tác dụng phụ của các loại thuốc : thuốc tránh thai, thuốc chống trầm cảm,…
B. Rối loạn tâm lý : lo âu, căng thẳng,….
C. Mang thai
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Hiện tượng chậm kinh có thể phát sinh do các nguyên nhân tâm lý, sinh lý, sử dụng các loại thuốc,
mang thai…
Đáp án cần chọn là: D