Tháng Mười 25, 2021

Ở người, trụ não có chức năng chủ yếu là gì ?

Ở người, trụ não có chức năng chủ yếu là gì ?
A. Điều khiển các hoạt động có ý thức của con người.
B. Điều khiển, điều hòa hoạt động của các nội quan, đặc biệt là hoạt động tuần hoàn, hô hấp, tiêu
hóa.
C. Điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giúp giữ thăng bằng cơ thể.
D. Là trung ương điều khiển các quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt.

Hướng dẫn

Ở người, trụ não có chức năng:
+ Điều khiển, điều hòa hoạt động của các nội quan.
+ Đặc biệt là hoạt động tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa do các nhân xám đảm nhiệm.
Đáp án cần chọn là: B