Tháng Mười 17, 2021

Khi phá hủy một phần của bộ phận nào dưới đây, ếch sẽ nhảy và bơi loạng choạng ?

Khi phá hủy một phần của bộ phận nào dưới đây, ếch sẽ nhảy và bơi loạng choạng ?
A. Cuống não
B. Tiểu não
C. Hành não
D. Cầu não

Hướng dẫn

Phá tiểu não ếch sẽ nhảy và bơi loạng choạng, mất thăng bằng.
Đáp án cần chọn là: B