Tháng Mười 19, 2021

Ở người, bộ phận nào nằm giữa trụ não và đại não ?

Ở người, bộ phận nào nằm giữa trụ não và đại não ?
A. Tủy sống
B. Hạch thần kinh
C. Não trung gian
D. Tiểu não

Hướng dẫn

Nằm giữa trụ não và đại não là não trung gian.
Đáp án cần chọn là: C