Tháng Mười 23, 2021

: Ở kì nào của quá trình phân bào, nhiễm sắc thể (NST) có hình dạng và kích thước đặc trưng?

: Ở kì nào của quá trình phân bào, nhiễm sắc thể (NST) có hình dạng và kích thước đặc trưng?
A. Kì sau
B. Kì cuối
C. Kì giữa
D. Kì đầu

Hướng dẫn

Trong kỳ giữa của phân bào thì NST co xoắn cực đại và quan sát rõ nhất hình dạng đặc trưng.
Đáp án cần chọn là: C