Tháng Mười Hai 6, 2023

Ở bài thơ Chiều tối tác giả đã dùng hình ảnh nào của ngoại cảnh để nói thời gian chiều tối? Chim bay về rừng Chòm mây cô đơn trôi chầm chậm Màu hồng của lò than Cả 3 hình ảnh trên Hình ảnh a, c

Ở bài thơ Chiều tối tác giả đã dùng hình ảnh nào của ngoại cảnh để nói thời gian chiều tối?

  • Chim bay về rừng
  • Chòm mây cô đơn trôi chầm chậm
  • Màu hồng của lò than
  • Cả 3 hình ảnh trên
  • Hình ảnh a, c