Tháng Mười 17, 2021

: NST có hình dạng và kích thước đặc trưng tại

: NST có hình dạng và kích thước đặc trưng tại
A. kì đầu của nguyên phân.
B. kì giữa của phân bào.
C. kì sau của phân bào.
D. kì cuối của giảm phân.

Hướng dẫn

Trong kỳ giữa của phân bào thì NST co xoắn cực đại và quan sát rõ nhất hình dạng đặc trưng.
Đáp án cần chọn là: B