Tháng Bảy 2, 2022

Những tổ chức đảng nào sau đây có thẩm quyền kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm?

Những tổ chức đảng nào sau đây có thẩm quyền kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm?

A. Ủy ban kiểm tra.

B. Chi bộ.

C. Đảng ủy cơ sở.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Chọn đáp án là D