Tháng Ba 21, 2023

Nhà ga xe lửa đầu tiên ở Hà nội có tên là gì? Đáp: Ga Hàng Cỏ, còn có tên là Ga Trung tâm. Nhà ga được chính thức khởi công xây dựng vào năm 1899, thuộc huyện Thọ Xương. Có thời gian dân ven thành cắt cỏ mang tới đây bán cho lính trong thành các đồn quân tới mua về cho ngựa ăn, vì vậy có tên là phố Hàng Cỏ và theo đó ga mới xây cũng được gọi là ga Hàng Cỏ.

Nhà ga xe lửa đầu tiên ở Hà nội có tên là gì?

Đáp: Ga Hàng Cỏ, còn có tên là Ga Trung tâm. Nhà ga được chính thức khởi công xây dựng vào năm 1899, thuộc huyện Thọ Xương. Có thời gian dân ven thành cắt cỏ mang tới đây bán cho lính trong thành các đồn quân tới mua về cho ngựa ăn, vì vậy có tên là phố Hàng Cỏ và theo đó ga mới xây cũng được gọi là ga Hàng Cỏ.