Tháng Mười Một 28, 2021

Nguyên nhân khách quan làm cho vương triều Mô-gôn ở Ấn Độ bị sụp đổ?

Nguyên nhân khách quan làm cho vương triều Mô-gôn ở Ấn Độ bị sụp đổ?

A. Do sự suy yếu của đất nước dưới thời vua Gia-han và Sa-gia-han.

B. Do dân chúng bất mãn, chống đối, khởi nghĩa

C. Do thực dân Anh xâm lược Ấn Độ.

D. Do sự suy yếu của đất nước, sự bất mãn của quần chúng, bị ngoại xâm.

Hướng dẫn

– Cuối thời kì Vương triều Mô-gôn, Ấn Độ lâm vào tình trạng suy yếu. Do sự chuyên chế, độc đoán một số vị vua. Một số vị vua dùng nhiều biện pháp quyết liệt để bắt dân phục tùng, chiếm đoạt nhiều của cải, xây dựng nhiều công trình kiến trúc: lăng mộ Ta-giơ Ma-han, lâu đài Thành Đỏ,…

– Đầu thế kỷ XIX, thực dân phương Tây xâm nhập Ấn Độ báo hiệu sự khủng hoảng và suy vong của chế độ phong kiến Ấn Độ. Vua cuối cùng của vương triều là Ao-reng-dép đã phải đối diện với thực dân Anh và bước đầu để mất Ma-đrát, Bom-bay.

Đáp án cần chọn là: C