Tháng Mười Một 28, 2021

Một trong những nguyên nhân làm cho vương triều Mô-gôn suy yếu là?

Một trong những nguyên nhân làm cho vương triều Mô-gôn suy yếu là?

A. Do thường xuyên tiến hành chiến tranh với các nước láng giềng

B. Do mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ triều đình

C. Do các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra thường xuyên

D. Do việc xây dựng nhiều công trình kiến trúc hết sức tốn kém

Hướng dẫn

Cuối thời kì Vương triều Mô-gôn, dưới thời Gia-han-ghi-a (1605-1627) và Sa Gia-han (1627-1658), Ấn Độ lâm vào tình trạng suy yếu. Nguyên nhân do:

– Các vua sử dụng quyền chuyên chế, độc đoán để cai trị Ấn Độ – một đất nước rộng lớn, đa dạng và phân tán.

– Một số vị vua dùng nhiều biện pháp quyết liệt để bắt dân phục tùng, chiếm đoạt nhiều của cải, xây dựng nhiều công trình kiến trúc: lăng mộ Ta-giơ Ma-han, lâu đài Thành Đỏ,…

Đáp án cần chọn là: D