Tháng Ba 3, 2024

Nguyên nhân của đột biến gen là:

Nguyên nhân của đột biến gen là:

A. Hàm lượng chất dinh dưỡng tăng cao trong tế bào

B. Tác động của môi trường bên ngoài và bên trong cơ thể

C. Sự tăng cường trao đổi chất trong tế bào

D. Cả 3 nguyên nhân nói trên

Hướng dẫn

Nguyên nhân của đột biến gen là do tác động của môi trường bên ngoài và bên trong cơ thể.
Đáp án cần chọn là: B