Tháng Mười Một 28, 2021

Nguyên liệu nào sau đây không được cư dân phương Đông cổ đại dùng để viết chữ?

Nguyên liệu nào sau đây không được cư dân phương Đông cổ đại dùng để viết chữ?

A. Giấy Pa-pi-rút

B. Đất sét

C. Mai rùa

D. Vỏ cây

Hướng dẫn

– Đối với người Ai Cập, nguyên liệu dùng để viết là giấy làm bằng vỏ cây Papirut.

– Người Su-me ở Lưỡng Hà dùng một loại cây sậy vót nhọn làm bút viết lên trên những tấm đất sét còn ướt rồi đem phơi nắng hoặc hung khô.

– Người Trung Quốc lúc đầu khắc chữ trên xương thú hoặc mai rùa, về sau họ đã biết kết hợp một số nét thành chữ và viết trên thẻ tre hay trên lụa.

→ Vỏ cây chỉ là nguyên liệu để làm giấy viết, không được cư dân cổ đại phương Đông dùng để viết chữ.

Đáp án cần chọn là: D