Tháng Mười Một 28, 2021

Nguồn gốc của những người nô lệ trong xã hội cổ đại phương Đông xuất thân từ đâu?

Nguồn gốc của những người nô lệ trong xã hội cổ đại phương Đông xuất thân từ đâu?

A. Tù binh chiến tranh, nông dân nghèo không trả được nợ.

B. Nông dân nghèo trả được nợ.

C. Người buôn bán từ các nước khác đến.

D. Những người vay nợ.

Hướng dẫn

Nô lệ trong xã hội cổ đại phương Đông là tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Nguồn gốc chính là những tù bình bị bắt trong chiến tranh, nông dân nghèo không trả được nợ. Họ chuyên làm những việc nặng nhọc, hầu hạ quý tộc.

Đáp án cần chọn là: A