Tháng Mười Một 28, 2021

Lịch do người phương Đông tạo ra được gọi là

Lịch do người phương Đông tạo ra được gọi là

A. Dương lịch.

B. Âm lịch.

C. Nông lịch.

D. Âm dương lịch.

Hướng dẫn

Lịch của người phương Đông tạo ra gọi là nông lịch, một năm có 365 ngày được chia thành 12 tháng.

Đáp án cần chọn là: C