Tháng Mười Một 28, 2021

Xã hội có giai cấp và nhà nước phương Đông được hình thành từ

Xã hội có giai cấp và nhà nước phương Đông được hình thành từ

A. công xã nguyên thủy.

B. liên minh công xã.

C. liên minh bộ lạc.

D. liên minh thị tộc.

Hướng dẫn

Xã hội có giai cấp và nhà nước phương Đông được hình thành từ liên minh bộ lạc, tức là nhiều bộ lạc có quan hệ thân thuộc với nhau, liên kết với nhau do nhu cầu trị thủy và xây dựng các công trình trị thủy. Nhà nước được lập ra để điều hành và quản lí xã hội.

Đáp án cần chọn là: C