Tháng Mười 17, 2021

Người mẹ bị nhiễm HIV có thể lây truyền cho con qua đường nào dưới đây ?

Người mẹ bị nhiễm HIV có thể lây truyền cho con qua đường nào dưới đây ?
A. Chạm vào người con
B. Nói chuyện với con
C. Cho con bú sữa của mình
D. Ngủ cùng con

Hướng dẫn

Người mẹ bị nhiễm HIV có thể lây truyền cho con khi cho con bú sữa của mình.
Đáp án cần chọn là: C