Tháng Mười 17, 2021

Khi xâm nhập vào cơ thể người, HIV tấn công chủ yếu vào loại tế bào nào ?

Khi xâm nhập vào cơ thể người, HIV tấn công chủ yếu vào loại tế bào nào ?
A. Đại thực bào
B. Tế bào limphô B
C. Tế bào limphô T
D. Bạch cầu ưa axi

Hướng dẫn

Khi virut HIV xâm nhập vào cơ thể, chúng tấn công tế bào limpho T trong hệ miễn dịch.
Đáp án cần chọn là: C