Tháng Mười 26, 2021

Thời gian không biểu hiện triệu chứng của người nhiễm HIV có thể kéo dài từ

Thời gian không biểu hiện triệu chứng của người nhiễm HIV có thể kéo dài từ
A. 2 – 10 năm.
B. 6 – 12 tháng
C. 20 – 25 năm.
D. 1 – 3 tháng.

Hướng dẫn

Thời gian không biểu hiện triệu chứng của người nhiễm HIV có thể kéo dài từ 2 – 10 năm.
Đáp án cần chọn là: A